APPETIZERS  |  MÓN KHAI VỊ

BEEF NOODLE SOUPS  |  PHỞ BÒ

Child Size  $4.50            Extra Meat  $1.50            Meat Side Order  $4.50

CHICKEN/PORK NOODLE SOUPS  |   PHỞ GÀ/HỦ TIẾU

Child Size  $4.50            Extra Meat  $1.50            Meat Side Order  $4.50

GRILLED VERMICELLI BOWLS  |  BÚN

RICE PLATES  |  CƠM ĐĨA

FRIED RICE  |  CƠM CHIÊN

CHICKEN  |  GÀ

BEEF  |  BÒ

PORK  |  HEO

SEAFOOD  |  ĐỒ BIỂN

VEGETARIAN  |  MÓN CHAY

FRIED NOODLES / LO MEIN  |  MÌ XÀO DÒN / ÁP CHẢO

DESSERTS  |  MÓN TRÁNG MIỆNG

BEVERAGES  |  NƯỚC UỐNG